Red & Xanh

red color blindness green color blindness

Mù Màu xanh – Deuteranopia & Deuteranomaly

Màu xanh lá cây mù là của xa các hình thức phổ biến nhất; xung quanh 6% của tổng dân số nam giới bị mù màu xanh – chủ yếu như là một thiếu nhẹ.

Cũng như mù màu đỏ, người mù màu xanh lá cây có thể được phân loại theo hai nhóm:

  • Deuteranopia: M-nón bị thiếu, hoặc không có chức năng, dẫn đến mù lòa để phần xanh của quang phổ. 5% nam giới và 0.1% của phụ nữ phải chịu hình thức mù màu xanh.
  • Deuteranomaly: M-Cones có khiếm khuyết, năng lực hoạt động bình thường dưới đây để cản trở khả năng của một người để xem một số sắc thái của màu xanh lá cây, chuyển dịch nhạy cảm về phía nhạy cảm màu đỏ L-nón. 1% nam giới và 0.35% của phụ nữ bị mẫu đơn này.

Như với hầu hết các hình thức mù màu, Màu xanh lá cây mù cũng là tình dục liên kết, được thông qua ngày cho trẻ em thông qua các mã di truyền bị lỗi trong nhiễm sắc thể X.