อื่นๆปัญหา Eye

มีตาป่วยหลายอื่นตาบอดสีที่สามารถมีผลกระทบเชิงลบในสายตาของคุณ. นี้ touches เว็บไซต์สั้นในสาเหตุและผลของ ต้อกระจก, keratoconus, และสาเหตุและผลของ สั้น และ hyperopia (sightedness sightedness สั้นและระยะยาว) – มองเห็นบ่อยที่สุดขัดขวางคนประสบปัญหา.

กล่าวนอกจากนี้วิธีศักยภาพในการรักษาหรือแก้ไขตาป่วยเหล่านี้, สำหรับการผ่าตัดตาต้อกระจกเป็นเพียงวิธีเดียว, สำหรับ sightedness สั้นและระยะยาว การผ่าตัดตาเลเซอร์ ถูกกว่าในที่สุดผู้ที่สามารถจ่ายได้,แต่ เลนส์แก้ไข ในรูปแบบของแก้วหรือติดต่อมีด้วย.

ผ่านเมนูด้านซ้ายที่คุณสามารถเรียกดูหน้าข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาตามลำดับและโซลูชั่น.