Röd & Grön

red color blindness green color blindness

Grön färgblindhet – Deuteranopia & Deuteranomaly

Grön färgblindhet är den överlägset vanligaste formen; runt 6% av den totala manliga befolkningen är grön färgblind – främst som en mild brist.

Som med röd färgblindhet, grön färg blinda kan kategoriseras i två grupper:

  • Deuteranopia: M-kottar saknas, eller icke-funktionella, resulterar i blindhet för den gröna delen av spektrumet. 5% av männen och 0.1% av kvinnorna lider av denna form av grön färgblindhet.
  • Deuteranomaly: M-Kottar är defekta, arbetar under normal kapacitet att störa en persons förmåga att se några nyanser av grönt, skiftande färg känslighet mot röda känsliga L-kottar. 1% av männen och 0.35% av kvinnorna lider av denna form.

Som med de flesta former av färgblindhet, Grön färgblindhet är även kön kopplat, förs över på barnen genom felaktig genetisk kodning i X-kromosomen.