Czerwony & Zielony

red color blindness green color blindness

Zielona daltonizmu – Deuteranopia & Deuteranomaly

Ślepota Zielony kolor jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną formą; około 6% całkowitej populacji mężczyzn jest zielony kolor niewidomych – głównie jako łagodny niedobór.

Podobnie jak czerwony kolor ślepota, Kolor zielony osób niewidomych można podzielić na dwie grupy:

  • Deuteranopia: M-szyszki brakuje, lub niefunkcjonalne, powoduje ślepotę na zielonej części widma. 5% z mężczyźni i 0.1% z kobiety cierpią na tę formę zielony daltonizm.
  • Deuteranomaly: M-Stożki są wadliwe, pracy poniżej normalnej zdolności do zakłócać zdolność osoby, aby zobaczyć niektóre odcienie zieleni, przesunięcie ku wrażliwości kolor czerwony L wrażliwych-szyszki. 1% z mężczyźni i 0.35% z kobiety cierpią tego formularza.

Podobnie jak w przypadku większości form ślepota kolorów, Ślepota Zielony kolor jest również płeć związane, przeszedł na dzieci poprzez błędne kodowanie genetycznego w chromosomie X.