Rød & Grønn

red color blindness green color blindness

Grønn fargeblindhet – Deuteranopia & Deuteranomaly

Grønn fargeblindhet er den vanligste formen; rundt 6% av den samlede mannlige befolkningen er grønn farge blind – hovedsakelig som en mild mangel.

Som med rød farge blindhet, grønne fargen blinde mennesker kan kategoriseres i to grupper:

  • Deuteranopia: M-kjeglene mangler, eller ikke-funksjonelle, fører til blindhet i den grønne delen av spekteret. 5% av menn og 0.1% kvinner lider denne formen for grønn fargeblindhet.
  • Deuteranomaly: M-Cones er defekt, opererer under det normale kapasitet til å påvirke en persons evne til å se noen nyanser av grønt, skiftende farge sensitiviteten mot den røde sensitive L-kjegler. 1% av menn og 0.35% kvinner lider dette skjemaet.

Som med de fleste former for fargeblindhet, Grønn fargeblindhet er også sex knyttet, overføres til barn gjennom feil genetiske koding i X-kromosom.