Red & Green

red color blindness green color blindness

Warna hijau Buta – Deuteranopia & Deuteranomaly

Buta warna hijau sejauh ini bentuk yang paling umum; sekitar 6% jumlah populasi lelaki yang buta warna hijau – terutama sebagai kekurangan ringan.

Seperti halnya dengan buta warna merah, orang buta warna hijau boleh dikategorikan dalam dua kumpulan:

  • Deuteranopia: M-kon yang hilang, atau non-fungsional, mengakibatkan buta ke bahagian hijau daripada spektrum. 5% lelaki dan 0.1% perempuan mengalami borang ini buta warna hijau.
  • Deuteranomaly: M-Cones cacat, beroperasi di bawah kapasiti normal untuk mengganggu keupayaan seseorang untuk melihat beberapa warna hijau, menggeser kepekaan warna merah L-kon sensitif. 1% lelaki dan 0.35% perempuan mengalami borang ini.

Seperti kebanyakan bentuk buta warna, Buta warna hijau juga seks berkaitan, yang diwariskan kepada anak-anak melalui kod genetik rosak di kromosom X.