Frekans

Koulè Prè pa siksesyon

Wouj Green Color Avèg

Green Koulè avèg Wouj se sèlman jwenn majorite nan moun. Gene an wouj ki kondwi avèg koulè vèt jwenn nan X kromozom lan. Gason sèlman gen youn X kwomozòm fi yo tandiske 2; tipikman nan femèl kwomozòm nan pi fò pran priyorite pou yo kenbe kòrèk vizyon. , Pitit gason an ak yon fanm pote yon jèn defèktueu te gen yon 50% chans pou erit kwomozòm X la defèktueu ak kòm yon rezilta – soufri de avèg koulè. fi an fanm lan menm se fasil pou koulè avèg sòf si papa l se koulè avèg; sepandan li konsève yon 50% chans pou yo te yon konpayi asirans pou jèn nan defèktueu.

Koulè Ble Prè

Ble koulè avèg (souvan pale tankou avèg jòn koulè ble) trè ra, se konsa ra ke se sèlman 5% nan koulè moun ki avèg soufri nan men li. Kontrèman ak avèg wouj koulè vèt, chans pou yo gen koulè ble avèg la an menm tou kòm gason ak jèn fanm sa a jwenn sou diferan kwomozòm yon ( kwomozòm 7). Gene sa a pataje menm lè fanm ak gason ak koulè ble avèg soti nan yon mutasyon sa a Gene.

Prè Sou Nasyonalite Koulè

Yon ka atann an pousantaj moun ki afekte yo relativman toujou nan tout peyi sa a sepandan se verite a byen lwen. Nan anpil sosyete kokazyèn jiska 1 in 10 moun soufri, Men sèlman 1 nan 100 Èskimo koulè avèg yo. Pa gen okenn prèv ki solid tankou nan koze sa a sepandan li se lojik asime ke mwen nan la ‘Èskimo orijinal’ Gene pote nan defisyan, chans pou l kontamine nan pisin nan jèn te gen anpil byen ba.

Koulè devlope Prè

prèske tout koulè tou avèg se eritye, rar yon chanjman nan kwomozòm a pandan devlopman timoun piti ka lakòz koulè avèg. blesi ki gen valè nan je tpoma, e menm kèk maladi ki ka lakòz koulè tou avèg devlope nan yon moun nan nenpòt laj.

Katarak

Kòm mansyone kote nan sit entènèt sa a, katarakt se pa yon fòm koulè avèg, konsa ou pa pral wè yo nan tablo ki anba. Katarakt se yon obskursisman ki devlope nan Lantiy an kristal la nan je, epi gen efè nan koulè mat, vizyon ak pate. Li pa genyen yon erè ki katarakt kòm yon moun ki avèg koulè, nòmalman tankou koulè vin avèg aparan bonè nan lavi, Lè nou konsidere ke yo pa konn katarakt fòm sa jouk tan gwo. Men si w fin, ou kapab pran tès sa yo disponib gratis sou entènèt nan sit wèb sa nan kat la sou bò gòch la jwenn kounye a.

tablo ki pi ba a montre pousantaj de gason ak fanm soufri nan diferan fòm ki avèg koulè, ou kapab klike sou chak domaj aprann plis sou sa.

Men Fanm
Wouj-Green (Tou) 7 to 10% -
Wouj-Green (Kokazyen) 8% -
Wouj-Green (Azyatik) 5% -
Wouj-Green (Afriken) 4% -
Monochromacy - -
Rod monochromacy
(disfonksyonèl, anòmal fòm oswa pa kon)
0.00001% 0.00001%
Dichromacy 2.4% 0.03%
Protanopia (L-kòn absan) 1% to 1.3% 0.02%
Deuteranopia (M-kòn absan) 1% to 1.2% 0.01%
Tritanopia (S-kòn absan) 0.001% 0.03%
Iregilye Trichromacy 6.3% 0.37%
Protanomaly (L-kòn domaj) 1.3% 0.02%
Deuteranomaly (M-kòn domaj) 5.0% 0.35%
Tritanomaly (S-kòn domaj) 0.01% 0.01%