Rød & Grøn

red color blindness green color blindness

Grøn farveblindhed – Deuteranopia & Deuteranomaly

Grøn farveblindhed er langt den mest almindelige form; omkring 6% af den samlede mandlige befolkning er grøn farveblinde – primært som en mild mangel.

Som med rød farve blindhed, grøn farve blinde mennesker kan kategoriseres i to grupper:

  • Deuteranopia: M-kegler mangler, eller ikke-funktionelle, resulterer i blindhed til den grønne del af spektret. 5% af mændene og 0.1% af kvinderne lider under denne form for grøn farveblindhed.
  • Deuteranomaly: M-kegler er defekte, der opererer under normale kapacitet til at blande sig med en persons evne til at se nogle grønne nuancer, skiftende farve følsomhed overfor den røde følsomme L-kegler. 1% af mændene og 0.35% af kvinderne lider under denne form.

Som med de fleste former for farveblindhed, Grøn farveblindhed er også sex sammen, videregives til børn gennem defekte genetiske koder i X-kromosom.