Coch & Gwyrdd

red color blindness green color blindness

Gwyrdd Lliw Dallineb – Deuteranopia & Deuteranomaly

Dallineb lliw gwyrdd yn bell y rhai mwyaf cyffredin ffurflen; o gwmpas 6% o y boblogaeth o ddynion cyfanswm yn ddall lliw gwyrdd – bennaf fel diffyg ysgafn.

Fel â dallineb lliw coch, Gall pobl ddall lliw gwyrdd yn cael eu categoreiddio yn ddau grwp:

  • Deuteranopia: M-conau ar goll, neu nad ydynt yn weithredol, arwain at ddallineb at y rhan gwyrdd y sbectrwm. 5% o ddynion a 0.1% o fenywod yn dioddef y math hwn o ddallineb lliw gwyrdd.
  • Deuteranomaly: M-Conau yn ddiffygiol, gweithredu arferol isod gallu i ymyrryd â gallu'r person i weld rhai o'r lliwiau gwyrdd, symud sensitifrwydd tuag at liw coch L sensitif-conau. 1% o ddynion a 0.35% o fenywod yn dioddef y ffurflen hon.

Fel gyda mathau mwyaf o ddallineb lliw, Dallineb lliw gwyrdd hefyd yn gysylltiedig rhyw, yn cael ei basio ymlaen i blant drwy codio diffygiol genetig yn y cromosomau X.