Червен & Зелен

red color blindness green color blindness

Зелен цвят Слепота – Deuteranopia & Deuteranomaly

Зелен цвят слепота към момента е най-честата форма; около 6% от общото население от мъжки пол е зелен цвят слепи – предимно като лека дефицит.

Както и при червен цвят слепота, зелен цвят слепи хора могат да бъдат категоризирани в две групи:

  • Deuteranopia: "М-шишарки са изчезнали, или нефункционални, което води до слепота към "зелена" част на спектъра. 5% от мъжете и 0.1% от жените страдат от тази форма на зелен цвят слепота.
  • Deuteranomaly: М-шишарки са дефектни, работят с пълен капацитет нормално да попречи на способността на човек да видите някои нюанси на зелено, изместване цвят чувствителност към червения чувствителни L-шишарки. 1% от мъжете и 0.35% от жените страдат от тази форма.

Както при повечето форми на цвят слепота, Зелен цвят слепота е също така секс, свързани, да се прехвърлят върху децата чрез дефектни генетично кодиране в Х хромозоми.